En modern, tidsbesparande möteslösning i en app

Smart tjänst för upprop, talarlista, votering och reservationer

  • iPad-app och tjänst som administrerar mötet med kommunfullmäktige eller andra möten
  • Grafisk översiktsbild så att alla i salen kan se närvaro, talarlista och röstningsresultat
  • Resultatsammanställning och mötesdokumentation som underlättar protokollskrivandet
  • Kostnadseffektivt nyttjande av befintlig hårdvara som ledamöterna redan brukar ha

Så här fungerar det

Sparar tid och manuellt arbete
Att manuellt hålla ordning på voteringar, upprop, talarlistor och reservationer kan stjäla mycket tid under ett möte. Dessutom uppstår alltid viss stress inför att det inte får bli fel i den manuella hanteringen.

En modern lösning
Inga dyra specialvarianter med infällda knapp-paneler eller lösa röstningsdosor som kommer bort utan en lättanvänd app istället. Dessutom har ledamöterna ofta redan en läsplatta framme för att se mötesdokumenten. Som alternativ till appen kan de som så vill logga in i vår webbportal och delta i mötet. Detta är också en reservlösning om läsplattan skulle ha gått sönder.

Snabb lösning även i större sammanhang
Passar utmärkt för möten inom fullmäktige, politiska partier, ideella organisationer, konferenser med röstning med mera.

Läs mer om hur tjänsten fungerar

Ersätta befintlig utrustning eller starta igång?  

Har ni kanske redan en gammal voteringsutrustning? Känns den dyr i underhåll eller faller för åldersstrecket? Eller står ni för första gången i begrepp att förnya möteshanteringen och minska alla de tidskrävande manuella åtgärderna?

Skaffa då en modern, kostnadseffektiv lösning som är baserad på vår läsplatte-app. De allra flesta ledamöterna (även de äldre) är redan vana vid läsplattor och appar hemma eller i andra sammanhang. Inlärningströskeln blir mycket låg och tekniken är enkel.

Läs mer om det tekniska och juridiska


Copyright Styrelsemöte – Med ensamrätt