Det tekniska och juridiska

Hela lösningen i en app

Vår tjänst baseras helt på en app och på webbteknik vilket gör att ingen programvara behöver installeras i organisationens persondatorer eller servrar (”zero-footprint”).

Ingen separat server behöver heller användas i möteslokalen utan organisationen väljer fritt vilken/vilka persondatorer eller läsplattor som ska visa sekreterarbilden respektive översiktsbilden.

Vår app för ledamöterna distribueras på sedvanligt strömlinjeformat sätt. Om man vill kan man även använda distribution via verktyg för Mobile Device Management.