Så här fungerar det

En lösning som är behändig, tidsbesparande och säkrar kvaliteten
I de sammanhang där möteshanteringen idag är helt manuell blir det rena himmelriket när man kan göra ett upprop på några sekunder, få en röstsammanräkning på lika kort tid och ta fram en snabb listning av eventuella reservationer — särskilt för lite större församlingar. Talarlistan blir automatisk och därmed helt rättvis, utan att man behöver lägga ner manuell möda.

Medborgarna (även äldre) är idag mycket vana vid läsplattor och appar, så inlärningströskeln blir låg.

Jämfört med en del konkurrerande, dyra lösningar slipper man med vår tjänst lära sig konstiga röstningsdosor eller knapp-paneler som ger dålig återkoppling till ledamoten och inte kan visa varningstext om man skulle råka trycka fel.

Med eller utan dokumentdistribution
Om man redan använder Styrelsemöte.se för distribution av möteshandlingar så är Votering.nu en naturlig lösning för ledamöterna eftersom voteringsfunktionerna har en integreration med Styrelsemöte.se. Det uppstår helt enkelt ett par extra knappar som går att använda för att begära ordet eller då en mötespunkt kräver votering etc. Även om man inte skulle använda Styrelsemöte.se för dokumentdistributionen blir ändå Votering.nu en mycket konkurrenskraftig, säker och smart lösning för upprop, talarlista, votering och reservationer.

Optimerade bilder
Mötessekreteraren har en speciell bild för att styra mötesfunktionerna. Den ger samtidigt överblick över ordinarie/ersättare, mötespunkter, talarlista, votering och reservationer. Efter mötet skapas automatiskt en dokumentation över mötet som antingen kan biläggas protokollet som den är, eller användas som källa för att klippa över till ordinarie protokoll.

Systemet har också en särskilt anpassad överblicksbild för att visa i salen med PC-projektor eller stor-TV-skärm. Här kan alla följa vad som händer, vilken mötespunkt man är på, vilka som anmält sig på talarlistan, hur lång talartid som är kvar, röstningsreslutat etc. Denna bild kan man också välja att visa på en mindre skärm i en talarstol för att ge tydlig återkoppling till de debatterande.

Vår lösning går även utmärkt att kombinera med webb-TV från mötena. Antingen genom en enkel kamera som visar rummet och där vår särskilt anpassade överblicksbild visas med PC-projektor bakom ordföranden. Eller också genom att vår överblicksbild lätt kopplas in i en mer avancerad webb-TV-utrustning.