Säkerhet, teknik och det juridiska

Anpassad nivå av skydd
Systemet har ett antal säkerhetsfunktioner så att man ska veta att röstlängden är korrekt och att en viss person lagt sin röst på ett visst alternativ. Uppropet skyddas genom användning av inloggning i appen (med lösenord av hög kvalitet). Utökat skydd för uppropet går också att slå på. I de fall som extrahög sekretess behövs i en organisation så använder vi tvåfaktorsidentifiering enligt Datainspektionens krav — som ändå är lättanvänd.

Datakommunikationen skyddas av https-kryptering baserat på ett certifikat av hög kvalitet. Appen är så utformad att den ger tydlig återkoppling till mötesdeltagaren om denne skulle råka ha tryckt fel eller i andra undantagssituationer. Det är lätt att skapa manuella reservrutiner i de sällsynta fall som läsplatta, app eller kommunikation inte skulle fungera.

Lösningen är utformad för att det också ska vara enkelt att skapa integrationer till ärendesystem e dyl via öppna standarder. På det sättet kan mötespunkter mm automatiskt överföras till lösningen. Sådan integration finns redan i drift och vi välkomnar att skapa fler.

Tjänsten är svenskägd. Drift samt lagring sker helt i Sverige. Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.

Det tekniska och juridiska
Vår tjänst baseras helt på en app och på webbteknik vilket gör att ingen programvara behöver installeras i organisationens persondatorer eller servrar (”zero-footprint”).

Ingen separat server behöver heller användas i möteslokalen utan organisationen väljer fritt vilken/vilka persondatorer eller läsplattor som ska visa sekreterarbilden respektive översiktsbilden.

Vår app för ledamöterna distribueras på sedvanligt strömlinjeformat sätt.